19.11.2019 Homepage

Department of Mathematics and Physics

The Chairs of the Department of Mathematics and Physics are:

  1. Chair of Physics, Prof. Nikola Godinović, Ph.D.
  2. Chair of Mathematics, Prof. Ivan Slapničar, Ph.D.

Employees

DJELATNIK TELEFON URED TITULA ZVANJE ZAVOD FUNKCIJA
Barić Josipa305899B 809dr.sc.izv. prof.ZMFpredstojnik zavoda
Carević Anita305878B 808mag. math. asistentZMF
Delić Anita305886B 706ZMF
Doršner Ilja305883B 703dr.sc.red. prof.ZMFšef katedre za fiziku
Dujić Rodić Lea305900B 806mag. math. asistentZMF
Giljanović DujeB 707mag. phys. asistentZMF
Godinović Nikola305884B 704dr.sc.red. prof.ZMF
Gojun Petra MarijaB 805mag. math. asistentZMF
Grgić Ivana305900B 806prof. ZMF
Jakovčević Stor Nevena305892B 802dr.sc.doc.ZMF
Lelas Damir305881B 701dr.sc.doc.ZMFzamjenik predstojnika zavoda
Lončar Bojan305873B 603ZMF
Mađor-Božinović Stipe305794B 604ZMF
Mandić Marina305900B 810mag. math. asistentZMF
Matković Anita305894B 804dr.sc.izv. prof.ZMF
Mirošević Ivančica305891B 801mr.sc.v. predZMF
Periša Lana305920B 810dr.sc.ZMF
Polić Dunja305888B 702prof. predZMF
Puljak Ivica305885B 705dr.sc.red. prof.ZMF
Radišić Dajana305898B 808mag. math. asistentZMF
Ružman LucijaB 810prof. ZMF
Slapničar Ivan305893B 803dr.sc.red. prof.ZMFšef katedre za matematiku
Sorić Ivica305872B 602dipl. ing. v. predZMF
Zarić Darko305654B 708mag. phys. asistentZMF