29.09.2023 Početna

Stručno usavršavanje iz područja elektrotehnike

Stručno usavršavanje iz područja elektrotehnike FESB izvodilo se na temelju Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08., 141/09., 23/11., 129/11. i 109/12.) te u skladu sa Suglasnošću na Petogodišnji program stručnog usavršavanja iz područja elektrotehnike, izdanom od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klasa:131-01/11-01/11, Urbroj: 531-01-11-4, u Zagrebu, 6. lipnja 2011. godine.Važna obavijest

Obustava stručnog usavršavanja iz područja elektrotehnike

U siječnju 2014. godine stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 2/14).

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika svim obveznicima stručnog usavršavanja prekida se obveza prikupljanja bodova do uređivanja pitanja dokazivanja ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja na temelju posebnog zakona kojim će seurediti pitanje polaganja stručnog ispita te upotpunjavanja, usavršavanja i provjereznanja osoba koje su položile stručni ispit.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika smatra se da su svi obveznici stručnogusavršavanja, koji nisu prikupili potreban broj bodova u prvom petogodišnjemrazdoblju, ispunili obvezu stručnog usavršavanja u tom razdoblju.


 

Kontakti